Fermer

Allegory of the Coronation of Leopold II as Emperor of the Holy Roman Empire

Fabricant

Antoni Zürcher (etser), D. & C. Blauw (fabrikant)

Période et datation

18de eeuw
(1790)

Huldegedicht, meer bepaald een tijdvrs of chronogram, aan Leopold II (1747-1792), vanaf 1790 keizer van het Heilig Roomse Rijk der Duitse Natie en tevens vorst van de Zuidelijke Nederlanden. Centraal in een boog het lofdicht in vier regels. De optelsom van de capitalen of romeinse cijfers is 1790, het jaar van de kroning. Links onder het gedicht een buste van Leopold II op een halve zuil. Twee vliegende engelen houden hem een laurierkrans boven het hoofd, een derde engel versiert de zuil met bloemenslingers. Centraal onder het gedicht eveneens Leopold II. Deze keer met keizerskroon op het hoofd en gekleed in een romeins militair uniform. Een naakte vrouwenfiguur met laurierkrans overhandigt hem een olijftak omwikkeld met een banderol met daarop "Pax et Libertas". Hij houdt de hand vast van een andere vrouwenfiguur, eveneens met laurierkrans op het hoofd, met één ontblote borst. Zij stelt de Zuidelijke Nederlanden voor, ze houdt namelijk een wapenschild vast met een parellijst en een strik. Het wapenschild is in twee doorsneden, waardoor drie rijen. Eerste rij: Vlaanderen, Henegouwen, Brabant. Tweede rij: Antwerpen, Mechelen, Namen. Derde rij: Limburg, Luxemburg, Gelderland. Tussen de keizer en de schilddraagster een sokkel met opschrift "Aurea condet saecula" wat zoveel betekent als "gouden tijd". Op de sokkel ligt een bijbel. Het drietal wordt omringd door allegorische figuren. Links een naakte vrouwenfiguur met een zon boven het hoofd en een palmtak en een schrijvende engel. Rechts een vrouw met een ring en zwaard die op een zuil leunt en een vrouw zittend op een bankje met naast zich een hond. Rechts onder het gedicht een conische zuil of monument met een gekruisigde Christus met daarrond verschillende engelen. Het geheel wordt omkadert door een rijk geïllustreerde lijst. Centraal bovenaan het Habsburgse wapen met de tweekoppige adelaar, vastgehouden door Minerva omgeven door vaandels, banieren, speren (waaronder een speer met hoed, teken van standvastigheid), en hoorns des overvloed. Aan de zijkanten twee medaillons met laurierkransen die respectievelijk de strijd van de Brabantse Omwenteling en de daaropvolgende vredesonderhandelingen afbeelden. Tenslotte onderaan Hermes of Mercurius en twee zeegoden (rechts) en Hercules met knuppel (links). De ets werd gemaakt door Antoni Zürcher. De prent werd op gevergeerd papier gedrukt met centraal het watermerk van de Hollandse papierfabrikant D. & C. Blauw (versie met het schild en initialen, zie: Churchill, William Algernon. Watermarks in paper in Holland, England, France, etc. in the XVII and XVIII centuries and their interconnection. Amsterdam: Menno Hertzberger & Co., 1935. pp 74, 171).

Détails

Sujet
Opschrift
opschrift (in de voorstelling): MINERVA DUCE (-) ZIet BeLgen! LeopoLD op’s keIzers Troon VerheeVen / V Weer, en zoete rVst, en Waare VrIJheID geeVen; / De BrIt, en PrVIs, en BataVIer, / V rVkten Vit het oorLogs Vier. Door Ab coronel mae Doct (-) MDCCXC. (-) PET. LEOPOLDUS II/ROM:IMPERAT (-) Vreede / en / Vryheid / hersteld / door / Petrus / Leopold / den II ten / roomsch / er / ertog / an / nd (-) PAX ET LIBERTAS (-) BIBLIA (-) AVREA CONDET SAECVLA (-) Super hanc / Petram aedifi / cabo Ecclesi / am meam (-) INRI (-) VREEDE CONGRES (-) Fait à la Plume & gravé par A: Zurcher. (-) Proefdruk
Dimension
geheel, height: 398 mm
geheel, width: 554 mm
geheel, height: 436 mm
geheel, width: 592 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
ets
Matériaux
Numéro d'inventaire
0020.GRO0535.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Verwante items

Articles connexes à notre collection