Fermer

Holy card of Maria

Fabricant

De Heilige Beeldekensgilde (uitgever), Jacques Petyt (lithograaf)

Période et datation

19de eeuw
(1864 - 1871)

Devotieprent in neogotische stijl van Maria. De prent werd uitgegeven door uitgeverij Van de Vyvere-Petyt en de ‘Heilige Beeldekensgilde’. Met de oprichting in 1864 van de Heilige Beeldekensgilde (door o.m. kan. Adolf Duclos, Guido Gezelle en Joseph Neurath) drong de neogotiek definitief door in het Brugse drukwerk. De koploper in deze evolutie was de lithograaf Jakob Petyt (1822-1871). Sinds 1844 had hij zijn atelier in Brugge opgestart waar hij vanaf 1864 neogotisch drukwerk leverde. Na zijn dood, in 1871, nam zijn weduwe het bedrijf over. Vanaf 1875 kwam het bedrijf in handen van haar schoonzoon Karel Van de Vyvere-Petyt (1852 - 1922) tot 1914. Neogotische (bid)prentjes, diploma's en ander religieus drukwerk in kleurenlithografie vormden het handelsmerk van deze drukkerij.

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (links bovenaan): H. Beeldekens Gilde / Brugge.
opschrift (in het embleem): S. (-) O.P. / Donatian
opschrift (onderaan): Purissimum Cor Maria
opschrift (in de voorstelling): Fili, ecce (-) Mater tua.
opschrift (in de voorstelling): SANCTA MARIA O.P.N.
Dimension
geheel, height: 464 mm
geheel, width: 299 mm
geheel, height: 396 mm
geheel, width: 283 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0020.GRO0310.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Verwante items

Holy card of Maria

Fabricant

De Heilige Beeldekensgilde (uitgever), Jacques Petyt (lithograaf)

Période et datation

19de eeuw
(1864 - 1871)
Holy card of Maria

Fabricant

De Heilige Beeldekensgilde (uitgever), Jacques Petyt (lithograaf)

Période et datation

19de eeuw
(1864 - 1871)
Holy card of Maria

Fabricant

De Heilige Beeldekensgilde (uitgever), Jacques Petyt (lithograaf)

Période et datation

19de eeuw
(1864 - 1871)

Articles connexes à notre collection