Fermer

Front flyleaf notebook with notes

Fabricant

Jan Anton Garemijn (tekenaar)

Période et datation

18de eeuw
(1768 - 1769)

Schutblad aan de binnenzijde van het voorplat van een notitieboekje van Jan Garemijn, directeur van de Brugse Academie, daterend uit het schooljaar 1768-1769. Garemijn maakte een opsomming van de dagen waarop wel en niet werd getekend aan de academie. Op feestdagen werden de lessen geschorst, op andere dagen gingen de lessen 's avonds door. Onderaan schreef Garemijn een ex libris.

Détails

Opschrift
aantekening dagen dat niet en teekent / alderzieldagh. / kerstdaegh avont tot alderkinderen / dagh incluijs / [verlooren] maendag / de 2 vasten avond daegen / [inhoud onleesbaar] oock asschenwoensdagh / te teeckenen / october ten 5 uren en aelf tot den 9 / november ter oorsaecke van de geloove [zalt?] / january den 15. quart naer 5 uren / february den 1. ten 5 uren en aelf / den 15 dito quart voor 6. uren / den 24 dito. ten 6 uren tot / st Josephs dagh / boeck behoort toe / [inhoud verloren] [Joa]nnes Garemijn / [inhoud verloren] [St Walburghe]
Dimension
geheel, height: 158 mm
geheel, width: 101 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0000.GRO1676.3.II.B

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Verwante items

Notebook school year 1768-1769, Academy Bruges

Fabricant

Jan Anton Garemijn (tekenaar)

Période et datation

18de eeuw
(1768 - 1769)

Articles connexes à notre collection