Fermer

La prison

Fabricant

Matthias de Visch

Période et datation

18de eeuw
(1746)

Gezicht op de binnenkoer van een gevangenis. Mogelijk gaat het hier om het Brugse Tucht- of Rasphuis dat vanaf 1671 ingericht was in het 't Pand (Pandreitje) waar in de negentiende eeuw opnieuw een gevangenis is gebouwd, die in 1992 bijna volledig is gesloopt. Achter de tralies in het gebouw zitten gevangenen. Rechts wordt een nieuwe arrestant binnengeleid. Voorname heren laten kleding, voedsel en drank voor de gevangenen aanbrengen. Het tafereel kan in verband gebracht worden met enerzijds de voorstelling van de Werken van Barmhartigheid, en anderzijds met een in 1746 opgemaakte inventaris van weldadigheidsinstellingen.

Détails

Sujets
Opschrift
signatuur en datering (onderaan rechts): De Visch 1746
Dimension
geheel, height: 134.5 cm
geheel, width: 396 cm
met lijst, height: 159.5 cm
met lijst, width: 424 cm
met lijst, depth: 15 cm
transportframe, height: 181.5 cm
transportframe, width: 451.2 cm
transportframe, depth: 38.5 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0000.GRO1645.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection