Fermer

Panneau d' obit de Jean Lopez Gallo

Fabricant

anonime

Période et datation

16de eeuw
(1571)

Dit blazoen is een zeer vroeg voorbeeld van een adellijk obiitgedenkteken. Vanaf de 17de eeuw zal dit het oudere wapenkabinet vervangen. Het heeft de gebruikelijke vorm van een vierkant paneel, dat als ruit aan één hoek werd opgehangen. Het toont het rijkversierd gehelmd wapenschild van Jan Lopez Gallo met eronder het jaartal van zijn overlijden, 1571. Het paneel was bestemd voor de Predikherenkerk in Brugge, waar Jan Lopez Gallo begraven werd. Hij was ook de opdrachtgever van een triptiek waarvan enkel nog het linkerluik bewaard is in het Groeningemuseum (0000.GRO0227.I).

Détails

Sujet
Opschrift
datering (in de onderste hoek): 1571
Dimension
geheel, height: 88.4 cm
geheel, width: 88.4 cm
met lijst, height: 125 cm
met lijst, width: 125 cm
met lijst, depth: 6 cm
met lijst, gewicht: 6.7 kg
zonder lijst, depth: 2 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0000.GRO1312.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection