Fermer

Blason de chambre de rhétorique le Saint-Esprit

Fabricant

anonime

Période et datation

18de eeuw
(1743)

Boven, in het midden, staat de Heilige Geest in de gedaante van een duif. Verder ziet men de blazoenen van bestuursleden van de Brugse Rederijkerskamer, met de data van hun aanstellingen. De schikking van de blazoenen is strikt symmetrisch. Alleen aan het blazoen links onderaan beantwoordt geen wapenschild aan de rechterzijde. In de plaats daarvan is een cartouche aangebracht, met nogmaals de uitbeelding van de Heilige Geest als duif. Zie ook het gelijksoortig wapenbord 0000.GRO1307.I.

Détails

Sujet
Opschriften
opschrift (midden bovenaan): <p><span style="font-family:Tahoma;font-size:9.0pt;">MYN WERK IS HEMELYK</span></p>
opschrift (midden onderaan): <p><span style="font-family:Tahoma;font-size:9.0pt;">HOOFTMAN / JOR.JAN DE LACOSTE / 1743</span></p>
opschrift (onder de blazoenen, van links naar rechts en van boven naar onder): <p><span style="font-family:Tahoma;font-size:9.0pt;">M' HER. JACQUES NIEULANT. / 1739. / JOR.JAN BAPT. COPPIETERS. / 1732. / M' HER. ANSELMUS DE PEELLAERT / 1729. / JOR. FRANCOIS SIMON. / 1759. / JOR. CHARLES LAUWEREYNS / DE DIEPENHEDE, HR. V. ROOSENDALE : 1750. / M'HER. JANF: TRIEST. / 1749. / VIVOMTE DE VOOGHT. / 1741 // M'HER. JAN DELCAMPO.: 1729. / JOR. VALENTYN DE STAPPENS / 1732. / JOR. JACQUES VAN ZUYLEN. / 1743. / JOR. PHILIPPUS DE STAPPENS. / 1750. / VICOMTE LE BAILLY. / 1750. / JOR. JAN VERANNEMAN. / 1759.</span></p>
Dimension
geheel, height: 85 cm
geheel, width: 159 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0000.GRO1306.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection