Fermer

Saint Augustin lavant les pieds du Christ

Fabricant

Jacob I van Oost

Période et datation

17de eeuw
(1656 - 1657)

Het hier afgebeelde tafereel gaat terug op het verhaal van een onbekende pelgrim wiens voeten door de heilige Augustinus werden gewassen, en die zich vervolgens openbaarde als Christus. Het was een erg populair thema tijdens de Contrareformatie. Augustinus zit centraal op het schilderij, geknield voor de als pelgrim geklede Christus, naar wie hij opkijkt. Links staan twee medebroeders met brood, een kruik water en linnen. Rechts een knielende jongen. Het tafereel wordt verlicht door een klein raam bovenaan, nog deels weergegeven onder de afgeronde bovenzijde van het doek. Dit werk maakte deel uit van een reeks schilderijen die Van Oost in 1656-1657 schonk aan de Sint-Trudoabdij, als bruidsschat voor zijn dochter Maria, die daar als non was ingetreden. (Naar: H. Vlieghe, Stedelijke Musea Brugge. Catalogus Schilderijen 17de en 18de eeuw, Brugge, 1994, pp. 201-202.)

Détails

Sujet
Dimension
geheel, height: 275 cm
geheel, width: 170 cm
met lijst, height: 298.5 cm
met lijst, width: 191.5 cm
met lijst, depth: 8 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Catégorie
Objectnaam
Matériaux
Numéro d'inventaire
0000.GRO0183.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge s'engage à rendre ses données disponibles sous forme de données ouvertes utilisables. Les images d'œuvres d'art qui ne sont pas soumises à des restrictions de droits d'auteur sont donc publiées sous la licence Creative Commons Zero. Ils peuvent être utilisés librement.

Articles connexes à notre collection