Cerrar

Beeldje van eikenhout, Sint-Anna-ten-drieën

Período y fecha

15de eeuw
(circa 1475 - circa 1500)

De benaming St.-Anna-ten-Drieën is van toepassing op voorstellingen van de heilige Anna, haar dochter Maria en het Jezuskind. Het populaire thema is symbool van de Onbevlekte Ontvangenis van de heilige maagd in de moederschoot. Anna werd in vele gevallen ter hulp geroepen voor de vruchtbaarheid, en is ook beschermster van de weduwen, gehuwde en alleenstaande vrouwen. Volgens de apocriefe boeken of het proto-evangelie van Jacobus zou Anna drie maal gehuwd zijn. Haar eerste echtgenoot Joachim was de vader van Maria. Na zijn dood huwde Anna met Cleophas, die haar een tweede dochter, eveneens Maria schonk. Na zijn overlijden huwde zij met Salomeus, van wie zij een derde dochter Maria had. De verering van Anna, de moeder van Maria en de grootmoeder van Christus, was in de tweede helft van de 15de alsook in de 16de eeuw zeer verbreid in de Nederlanden. Zij is gesluierd en gehuld in een lange mantel, en is gezeten in een met links en rechts met pinakels versierde stoel. Sint-Anna houdt met haar beide handen op haar schoot een open boek vast. Voor haar rechts zit de gekroonde Maria met lang tot op de rug afhangend haar, en met het naakte Christuskind in 'staande houding op haar schoot.

Detalles

Dimensión
geheel, altura: 48 cm
geheel, anchura: 23 cm
geheel, profundidad: 13.5 cm

Identificación

Huidige locatie
Verzameling
Categoría
Objectnaam
Número de inventario
V.O.0092

Linked open data

Permalink
Copyright
Musea Brugge se compromete a que sus datos estén disponibles como datos abiertos utilizables. Las imágenes de obras de arte que no están sujetas a restricciones de derechos de autor se publican, por tanto, bajo la licencia Creative Commons Zero. Pueden utilizarse libremente.