Cerrar

Bidprent met vijf martelaren

Fabricante

Van de Vyvere-Petyt (drukker)

Período y fecha

19de eeuw 20ste eeuw
(1879 - 1922)

Deze bidprent toont het verhaal van vijf Spaanse kerkelijken die gedood werden tijdens een missie in China, waarna zij tot heiligen werden verklaard. Links in de voorstelling zijn twee Chinese mannen afgebeeld, de ene met een touw in zijn handen, de andere met een zwaard. De voorste man wijst op een houten blok op de grond, alsof hij de priesters aanmoedigt hun hoofd erop te leggen. Naast het houten blok brand een vuur. Rechts in de voorstelling zijn de geestelijken afgebeeld. Vooraan staat bisschop Petrus Sanz, met in zijn linkerhand een palmtak en een gouden staf. Met zijn rechterhand wijst hij ook op het houten blok, terwijl hij zijn hoofd naar de andere martelaren draait, om hen aan te moedigen hun dood te aanvaarden. Achter hem staan bisschop Franciscus Serrano, met de mijter, en de priesters Joachim Royo, Johannes Alcober en Franciscus Diaz. Zij hebben allemaal een palmtak in hun hand en een gouden aureool rond hun hoofd. Onder de voorstelling is een banderol met inscriptie afgebeeld, waarin het verhaal van de martelaren wordt vermeld.

Detalles

Tema
Opschriften
opschrift (onder de voorstelling): B. Petrus Sanz sorios suos B.R.Franciscum Serrano, Joachim Royo, / Joannem Alcober et Franciscum Diaz ad martyrium adhortatur. / Steendr: K. van de Vyvere-Petyt, Brugge.
aantekening (achterzijde): 2014.GRO2468.III
Dimensión
geheel, altura: 76 mm
geheel, anchura: 111 mm

Identificación

Huidige locatie
Verzameling
Categoría
Objectnaam
Materiales
Número de inventario
2014.GRO2468.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Artículos relacionados de nuestra colección