Cerrar

Bidprent met Sedes sapientiae

Fabricante

Société Saint-Augustin (drukker)

Período y fecha

19de eeuw 20ste eeuw
(1877 - circa 1960)

Bidprent met een zogenaamde Sedes sapientiae, ofwel Zetel der Wijsheid. De term verwijst naar de manier waarop Maria kan worden afgebeeld in de beeldende kunst. Maria zit op een troon, met het kind Jezus op haar schoot. Ze heeft een scepter in haar rechterhand. Jezus heeft een wereldbol in zijn hand, als symbool van Gods heerschappij over de schepping. Links in de voorstelling staat een vaas met een lelie op de grond naast de troon, en rechts een boek. Onder de voeten van Maria is een draak afgebeeld.

Detalles

Tema
Opschriften
opschrift (onder de voorstelling): Sedes sapientiæ / A b 210 /-/ Soc. St. Augustin, Lille, Paris, Bruges.
aantekening (achterzijde): 2014.GRO2455.III / 100
Dimensión
geheel, altura: 111 mm
geheel, anchura: 72 mm

Identificación

Huidige locatie
Verzameling
Categoría
Objectnaam
Materiales
Número de inventario
2014.GRO2455.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Artículos relacionados de nuestra colección