Cerrar

Devotieprent 'Regina sacratissimi Rosarii'

Fabricante

Karel Van de Vyvere (prentmaker)

Período y fecha

19de eeuw
(1887)

Devotieprent 'Regina sacratissimi Rosarii' door Karel Vande Vyvere-Petyt voor het broederschap van de Heilige Rozenkrans te Brugge. Onderaan kan de naam van het lid worden ingevuld, alsook de datum van de inschrijving.

Detalles

Tema
Opschriften
opschrift (onderaan): De ROZENKRANS is het krachtigste / gebed om in de harten der christe- / nen de Godsvrucht tot Maria te / doen aangroeien: (Pius IX 12 Mei 1855.) / .....is in het broederschap van den Aller- / heiligsten Rozenkrans ingeschre- / ven op ............
aantekening (onderaan rechts): Steend. K. van de Vyvere-Petyt, Brugge.
9/4/2000 50.
Dimensión
geheel, altura: 281 mm
geheel, anchura: 180 mm

Identificación

Huidige locatie
Verzameling
Categoría
Objectnaam
Materiales
Número de inventario
2014.GRO2217.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Artículos relacionados de nuestra colección