Cerrar

Mozes met de tien geboden

Fabricante

Jacques Stella (prentmaker), Paul Maupin (uitgever)

Período y fecha

17de eeuw
(1623 - 1634)

De houtsnede toont Moses zittend, met de 10 geboden op stenen taferelen in zijn rechterhand. In zijn linkerhand heeft hij een stok vast tussen zijn wijfvinger en duim. Hij draagt een mantel en heeft een lange baard. Het haard op zijn hoofd is gehoornd (naar beeldtraditie die stamt uit foute vertaling van Exodus 34).

Detalles

Tema
Opschriften
opschrift (in de voorsteling): Dé i Commandamenti di Dio. / 1. Io sono il Signore Iddio tuo / non hauerai altro Iddio a= / uanti di mé. / 2. Non pigliare il nome di / Dio in vano. / 3. Ricordati di santificare le feste / 4. Honora il padre, & la madre. / 5. Non ammazzare. / 6. Non fornicare. / 7. Non rubbare. / 8 Non dirfalso testimonio. / 9. Non desiderar la dona d'altri. / 10. Non desiderar la robba / d'altri. / s. / ca= / in / Ro=
opschrift (onder de voorstelling): MOISE PROPHETA. / I- STELLA INV. / IN ROMA.
Dimensión
geheel, altura: 296 mm
geheel, anchura: 187 mm

Identificación

Huidige locatie
Verzameling
Categoría
Objectnaam
Materiales
Número de inventario
2014.GRO1784.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Artículos relacionados de nuestra colección