Cerrar

India - Sapoor - Oversteek van de rivier

Fabricante

Mortimer Menpes (prentmaker)

Período y fecha

20ste eeuw
(circa 1915 - circa 1916)

De prent toont een zicht op de oever van een rivier, met bootjes en mensen. De prent wordt horizontaal in twee gedeeld door de donkere oever, met erboven een lichtgekleurde lucht en eronder het water. Aan de linkerzijde van de voorstelling zijn mensen op de oever afgebeeld. Iets rechts van het midden liggen bootjes op de rivier. Verschillende figuren in de voorstelling zijn bezig met het in- of uitladen van vracht. Het water is rustig, de boten en het gras langs de oever worden in het oppervlak weerspiegeld.

Detalles

Temas
Dimensión
geheel, altura: 280 mm
geheel, anchura: 453 mm
geheel, altura: 117 mm
geheel, anchura: 274 mm

Identificación

Huidige locatie
Verzameling
Categoría
Objectnaam
ets
Materiales
Número de inventario
2014.GRO0651.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Artículos relacionados de nuestra colección