Cerrar

Portret van Otto III, keizer van het Heilige Roomse Rijk

Fabricante

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Período y fecha

16de eeuw
(1592)

Portret van Otto III (980 - 1002). Otto III werd op driejarige leeftijd gekroond tot koning van Duitsland. Vanaf 996 werd hij tot Rooms-Duitse keizer gekroond. Otto III is rechts gepositioneerd en kijkt naar rechts. Hij draagt een laurierkrans in zijn haar. In zijn rechterhand heeft hij een speer vast. In zijn linkerhand draagt hij een schild. De prent maakt deel uit van de reeks Romanorum Imperatorum effigies uitgegeven door Thomasz Treter in 1592. (De prent maakt deel uit van het album met (losse) portretten uit de 16de en 17de eeuw (2014.GRO0019.III).

Detalles

Tema
Opschriften
opschrift (bovenaan): OTHO III. RUFFUS (-) 127
aantekening (bovenaan in het midden): I
opschrift (onderaan in de voorstelling): OTHO.DEI.GRATIA.REX./127
opschrift (onderaan): Q (-) 2
opschrift (achteraan bovenaan): CXXVIII.
opschrift (achteraan): HENRICUS II. DUX BAUARIAE, COMES BAMBERGENSIS/ DICTUS CLAUDUS. PRIMUS AB ALECTIONIBUS, ORDINATIO-/ NE GREGORIJ PAPAE V. IMPERATOR ELECTUS, ANNO 1004 MO-/ GUNTIAE [A] VILLIGISO ARCHIEP ISCOPO CONSECRATUS, DEINDE POST/ EXPULSOS ITALIA SARRACENOS [A] BENEDICTO VIII. ROMAE CORO-/ NATUS EST. BOHEMOS BELLO FATIGATOS, TRIBUTARIOS SIBI FECIT: ME/ TAS [E] CANDAUUM OBSEDIT. LOTHARINGIAM [E] FLANDRIAM DO/ MUIT. HUNGAROS, TRADITA STEPHANO EORUM RIGI IN MATRIMO/ NIUM SORORE, AD AMPLECTENDAM FIDEM CHRISTIAN[A] PERTRAXIT./ MULTOS EPISCOPATUS, QUI BARBARORUM CREBRIS INCRUSIONIBUS/ VASTATI FUERANT, AMPLIUS REDDITIBUS AUXIT. BAMBERGENSEM/ ECCLESIAM FUNDAUIT, [E] AMPLIUS POSSESSIONIBUS, ORNATISSI-/ MAQNE SUPPELECTILI DITAUIT. PRINCEPS, PRAETER REI MILITAIRIA/ SCIENTIAM, EA FUIT VITAE SACTITATE, [E] INNOCENTIA, UT E[A] DEUS/ ETIAM MIRACULIS COMPROBARIT. CUM UXORE S[A]CTA CHUNEG[U]-/ DE CELIBEM PERPETU[O] VITAM DUXIT, EAMQUE PARENTIBUS, CONGNA/ TIS, [E] AFFINIBUS CONUOCATIS CASTAM, [E] INTACTAM, MORTI PRO-/ XIMUS, REDDIDIT, ILLISQUE COMMENDAUIT. IPSE C[U]M IMPERIUM/ SUMMA CUM INTEGRITATIS [E] PRUDENTIAE LAUDE ANNIS XXII./ ADMINISTRASSET, MAGNO DE SE APUD OMNES DESIDERIO RELICTO, IN/ DOMINO OBDORMIUIT, [E] BAMBERG AE IN MONOSTERIO S. PETRI/ [A] SE EXTRUCTO SEPULTUS EST.
Dimensión
geheel, altura: 113 mm
geheel, anchura: 78 mm
geheel, altura: 139 mm
geheel, anchura: 101 mm

Identificación

Huidige locatie
Verzameling
Categoría
Objectnaam
Materiales
Número de inventario
2014.GRO0019.033.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Portret van Otto I de Grote, koning van Duitsland en Italië

Fabricante

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Período y fecha

16de eeuw
(1592)
Portret van Hendrik V, keizer van het Heilige Roomse Rijk

Fabricante

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Período y fecha

16de eeuw
(1592)

Artículos relacionados de nuestra colección