Cerrar

De Macht van de Koning

Esta es una obra maestra flamenca

Fabricante

Ambrosius (I) Francken (tekenaar)

Período y fecha

16de eeuw
(ca. 1573 - ca. 1579)

De tekening is een ontwerp voor een prent uit een vierdelige reeks toegeschreven aan Jan Wiericx naar ontwerp van Ambrosius Francken uitgegeven door Peeter Baltens over een verhaal uit het aporcryphe bijbelboek Esdras. Het verhaal vertelt hoe koning Darius die aan zijn lijfwachten vraagt wie of wat het sterkst is. De eerste lijfwacht antwoordt dat de wijn het sterkst is. De tweede lijfwacht antwoordt dat de koning het sterkst is. De derde lijfwacht antwoordt in eerste instantie dat de vrouwen het sterkst zijn maar bedenkt zich dan en antwoordt dat waarheid het sterkst is. De prent toont het tweede antwoord, de koning als sterkste macht, staand op een sokkel. In zijn rechterhand houdt hij een zwaard vast, een symbool voor oorlog en in zijn linkerhand een olijftak, een symbool voor vrede. Ook de scenes op de achtergrond verbeelden deze twee kanten van de macht van de koning. De scenes op de achtergrond zijn summier uitgewerkt en dit is kenmerkend voor ontwerpen van Ambrosius Francken. Omdat de tekening in dezelfde richting is als de prent is is getwijfeld over de juistheid van de toeschrijving - de meeste ontwerpen voor prenten door Ambrosius Francken die bewaard zijn gebleven zijn spiegelbeeldig aan de prent. Toch bevestigen de kwaliteit van de tekening, de aanpassingen in functie van de iconografie en het feit dat de tekening geïnciseerd is dat het wel degelijk om een werk van Ambrosius Francken gaat. Francken maakte de tekening waarschijnlijk na 1573, het jaar waarin hij zich inschreef in het Antwerpse Sint-Lukasgilde en voor 1579, het jaar waarin de Thesaurus van Gerard de Jode werd gepubliceerd, waarin de reeks is opgenomen. Francken maakte veel prenten met een christelijk moralistische boodschap. De moraal van de prentenreeks - de waarheid overwint alles - moet gezien worden in context van de rebellie van de Nederlanden tegen de Spaanse overheersing.

Detalles

Tema
Dimensión
geheel, altura: 217 mm
geheel, anchura: 226 mm

Identificación

Huidige locatie
Verzameling
Categoría
Objectnaam
Materiales
Número de inventario
0000.GRO2442.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Artículos relacionados de nuestra colección