Close

Wandtapijt van wol en zijde, groteskentapijt met de bekering van Saulus

Period and date

16de eeuw
(circa 1576 - circa 1600)

Dit wandtapijt heeft als centraal motief de bekering van Saulus. Op het middenveld is het tafereel te zien waar Saulus wordt getroffen door de bliksem, dit omdat hij Christenen vervolgde. Rond de cartouche in het middenveld zijn symmetrisch hermen, draken, vrouwen, kinderfiguren, maskers, baldakijnen en dieren en planten te vinden. Groteskentapijten werden in de 16de eeuw in Brugge veel geweven. Grotesken met een medaillon werden echter ook wel eens in Oudenaarde geweven. De toeschrijving aan Brugge als productiecentrum komt dan weer vooral door de spreuk in het Nederlands op het wandtapijt: "SAULUS DIE VERVOLLICHDE CHRISTUS LEDEN THEERE DAEROM WAS HY GESLAGEN VAN GODT DEN HEERE". Een vroegere toeschrijving van het ontwerp aan Lanceloot Blondeel, de toeschrijving gebeurde in 1905 n.a.v. de tentoonstelling van oude kunst in het Gruuthuse, is niet te handhaven door de laat-16de-eeuwse datering van het wandtapijt. Textielname door het Kunstpatrimonium in 1984 wekte ook enige twijfel over de Brugse herkomst van het tapijt.

Details

Dimension
geheel, height: 85 cm
geheel, width: 142 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
XVII.O.0002

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.