Close

Balkzool van eikenhout, profeet met schriftrol uitgerold via de linkerhand

Period and date

15de eeuw
(circa 1451 - circa 1500)

Deze balksleutel ontstond wellicht in een Brugs atelier. In de Gruuthusecollectie is een soortgelijke balksleutel te vinden die eveneens een profeet voorstelt (V.O.0132). Op basis van stijlkenmerken kunnen beiden in de vroege vijftiende eeuw worden gedateerd. Beide oudtestamentische mannenfiguren houden een lange banderol voor zich, waarop ze wijzen met respectievelijk de rechteren de linkerhand. Op de banderollen stond oorspronkelijk ongetwijfeld een tekst waardoor de profeten konden worden geïdentificeerd. Hun kledij en haartooi zijn gelijk. Ze zijn min of meer complementair aan elkaar, maar maakten waarschijnlijk deel uit van een groter ensemble.

Details

Dimension
geheel, height: 31 cm
geheel, width: 25 cm
geheel, depth: 8.5 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Inventory number
V.O.0131

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Verwante items