Close

298. De wolf en het lam

Manufacturer

Naamloze Vennootschap Brepols (uitgever), Brepols (uitgever)

Period and date

20ste eeuw
(vanaf 1911)

Blad met twee maal drie afbeeldingen en twee maal twee afbeeldingen die het verhaal vertellen van het geitje dat slimmer is dan de wolf, maar uiteindelijk toch wordt opgegeten door het roofdier. Afkomstig uit de industriële periode van drukkerij en uitgeverij Brepols. Ingekleurd met rood, geel en blauw.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (over de gehele voorstelling): De wolf en het lam (-) N° 298 (-) Le Loup et l’Agnau (-) 1. - De sterksten hebben meest gelijk : / Dees fabel is hiervan een blijk. - / Een dorstig lam had zich begeven, / En stond te drinken op den zoom / La raison du plus fort est toujours la meilleure : / Nous l’allons montrer tout à l’heure. / Un agneau se désaltérait (-) 2. - Van eenen hellen waterstroom. / Een wolf, door honger aangedreven, / Kwam op dezelfde plaats heel gretig, en, verwoed, / Liet zijne grove stem dus hooren : / Dans le courant d’une onde pure. / Un loup survint à jeun qui cherchait aventure, / Et que la faim à ces lieux attirait. (-) 3. - Hoe! Hebt gij ’t hert nog en den moed / Van mij hier weer te komen storen! / Qui se rand si hardi de troubler mon breuvage? / Dit cet animal plein de rage: / Tu seras châtié de ta témérité. (-) 4. - Gij maakt mijn water vuil ; ga weg! Waarop het lam / Ootmoedig zei : Heer wolf, ik bid u, word niet gram; / - Sire, repond l’agneau, que votre majesté / Ne se mette pas en colère, / Mais plutôt qu’elle considère (-) 5. - Zij toch zoo goed van te overwegen / Dat ik hier lager sta tien passen of nog meer, / Que je me suis désaltérant / Dans le courant, / Plus de vingt pas au-dessous d’elle, (-) 6. - En dus niet roeren kan het water van mijnheer. / Gij roert het, sprak de wolf hiertegen. / Et que par conséquent, en aucune façon / Je ne puis troubler sa boisson. / Tu la troubles! Reprit cette bête cruelle ; (-) 7. - Ik weet dat gij mij hebt gelasterd vóór een jaar. / - Hoe is dit mogelijk! Ik was toen niet geboren. / Ik zuig nog, zij ’t lam. De wolf hierop vol toren, / Et je sais que de moi tu médis l’an passé. / - Comment l’aurais-je fait, si je n’étais pas né? / Reprit l’agneau ; je tette encore ma mère. (-) 8. - Schreeuwt luid: dan was ’t uw broer of vaar. / - Ik hadde toen noch d’een noch d’ander. / - Dan was ’t uw neef; zwijg stil, want gij zijt met elkander / Si ce n’est toi, c’est donc ton frère. / Je n’en ai point. - C’est donc quelqu’un des tiens, (-) 9. - Maar schelmen ondereen, uw meester en uw hond ; / Gij kwelt en plaagt mij elken stond. / Men heeft het mij gezegd ; ‘k wil mij daarover wreken. / Car vous ne m’épargnez guère, / Vous, vos bergers et vos chiens. / On me l’a dit : il faut que je me venge. (-) 10. - Hiermee pakt gij ’t lam bij zijnen kop, / En, zonder verder nog van je of neen te spreken, / Loopt boschwaarts in, en vreet het op. / La-dessus au fond des forêts / Le loup l’emporte, et puis le mange, / Sans autre forme de proces. (-) Alle rechten voorbehouden. (-) Tous droits réservés.
opschrift (centraal onderaan): NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP BREPOLS, TURNHOUT.
Dimension
geheel, height: 384 mm
geheel, width: 304 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
BMV.10233

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items