Close

Dode patrijs opgehangen aan boom

Manufacturer

Anton Overlaet (tekenaar)

Period and date

18de eeuw
(exact 1764)

De afbeelding toont een gedetailleerde voorstelling van een vogel, waarschijnlijk een soort patrijs of fazant, met een prominente tentoonstelling van veren en duidelijk zichtbare texturen. De vogel hangt ondersteboven in een val en is afgebeeld in een natuurlijke omgeving met bomen en planten. Op de achtergrond lijkt een boerderij of landhuis zichtbaar. Deze tekening is gemaakt in de gearceerde stijl van een gravure of ets. Anton Overlaet maakte deze tekening in 1764. In zijn signatuur gebruikt hij de term "calamo" waarmee hij benadrukt dat het om een pentekening gaat. Andere keren vult hij het onderschrift aan met "calamo delineavit" of "fait à la plume" - getekend met een pen. De tekening is op een steunkarton verlijmd. Op de verso zijde is een collectiestempel van Jean van Caloen gedrukt. De tekening is in langdurig bruikleen van de Stichting Jean van Caloen (inv. nr. VCL 23).

Details

Subject
Opschrift
aantekening (links onder): Calamô A. Overlaet Antv. 1764.
Dimension
geheel, height: 259 mm
geheel, width: 200 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2022.GRO0030.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items