Close

Bidprent met Maria en een leeuw

Manufacturer

anonymous (prentmaker)

Abbaye de Maradret (uitgever), Société Saint-Augustin (drukker)

Period and date

19de eeuw
(na 1893)

Deze bidprent of devotieprent is bedoeld als herdenking aan de Eerste Wereldoorlog. De prent toont Maria met het Christuskind in haar armen aan de oever van de IJzer. Zij strekt haar linkerarm uit alsof zij iets tegenhoudt. Aan haar voeten is een leeuw afgebeeld. Op de aarde van de oever staan de jaartallen 1914 en 1918. De rivier de IJzer vormde tijdens de Eerste Wereldoorlog een stuk van de frontlinie. Door een deel van het land opzettelijk onder water te zetten wist het Belgische leger hier stand te houden tegen de Duitsers. Langs de rivier is veel gevochten en vandaag nog zijn er monumenten langs de IJzer opgericht om daaraan te herinneren. Het opschrift onder de prent luidt "O Marie, nôtre mere, vous-etes terrible comme une armee rangee en bataille." (O Maria, u bent verschrikkelijk als een opgesteld leger in de strijd.) Hiermee wordt bedoeld dat de kerk in haar schoonheid ook verschrikkelijk kan zijn, en altijd over haar vijanden zal overwinnen. De leeuw kan verwijzen naar Vlaanderen, hier beschermd door Maria en Christus.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): Dieu séra / avec nous / cette / cause juste. / Albert I /-/ Dieu sauvé / la la Belgique / bisousmieux / Il la sauve / Cal Mercier. / 1914 /-/ 1918 / YSER / O. MARIE. NOTRE MERE. VOUS. ETES. TERRIBLE. / COMME. UNE. ARMEE. RANGÈE. EN. BATAILLE.
opschrift (in de marge rondom de voorstelling): Abbaye de Maredret / Printed in Belgium /-/ A.B 315. / Soc S. Augustin, Bruges
aantekening (achterzijde): 2014.GRO2467.III
Dimension
geheel, height: 117 mm
geheel, width: 75 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO2467.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items