Close

Bidprent met Johannes de Doper

Manufacturer

Drukkerij Fockenier-Sealens (drukker), Société Saint-Augustin (drukker)

Period and date

19de eeuw 20ste eeuw
(1890 - circa 1960)

Bidprent met Johannes de Doper, ten voeten uit afgebeeld binnen een architecturale omlijsting. Hij kijkt naar links en wijst met zijn rechterhand naar een medaillon met het Lam Gods, dat hij vasthoudt met zijn linkerhand. Op de acherzijde wordt vermeld dat de prent werd uitgedeeld als "aandenken van de Geestelijke Afzondering aan de studenten van Sint-Franciscus-Xaverius' Gesticht te Brugge gepredikt door EE. PP. J. Donego, M. De Meulemeester en J. Joos, Redemptoristen."

Details

Subject
Opschriften
opschrift (onder de voorstelling): Ste. Joannes Baptista, ora pro nobis. / Lith: St Augustin /-/ A. b. 206. /-/ + J. J. [onleesbaar]p: Brug.
opschrift (achterzijde): J. M. J. X. / AANDENKEN / van de / GEESTELIJKE AFZONDERING / aan de STUDENTEN van / Sint-Francisus-Xaverius' Gesticht te Brugge / gepredikt door de / EE. PP. J. Donego, M. De Meulemeester en J. Joos, / Redemptoristen. / Mijn Heer en [...] in ons leven. / DRUKK. FOCKENIER-SAELENS EN ZOON, BRUGGE
achterzijde (achterzijde): 20
Dimension
geheel, height: 115 mm
geheel, width: 71 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO2431.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items