Close

Zoete gedachtenis aan de eerste Heilige Communie

Manufacturer

Société Saint-Augustin (drukker)

Period and date

20ste eeuw
(1900 - circa 1950)

Communieprent geïllustreerd met Christus in een mandorla en scènes uit het leven van een communicant.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (in de voorstelling, onderaan): Die mijn vleesch eet en mijn bloed drinkt heeft het eeuwig leven. / Zoete Gedachtenis. / heeft (-) eerste H. Communie gedaan in de kerk van / den (-) 190
opschrift (onder de voorstelling): n°11 (-) Maatschappij St. Augustinus.
Dimension
geheel, height: 449 mm
geheel, width: 316 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO2238.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items