Close

Portret van Jan Luiken

Manufacturer

Pieter Sluyter (prentmaker), Cornelis van der Sys (uitgever), naar Arnold Houbraken

Period and date

18de eeuw
(1712 - 1747)

Busteportret van Jan Luiken in een ovale medaillon met een allegorische omlijsting. In de cartouche onderaan een opschrift met een lofdicht op Jan Luiken. Fragment van Jan Luiken, De schriftuurlyke geschiedenissen en gelykenissen, van het Oude en Nieuwe Verbond (1712). Het volgende blad van het boek met op de recto en verso zijde lofdichten van Spinniker en Houbraken op Jan Luiken is eraan bevestigd.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): BIBLIA SACRA
opschrift (in de cartouche onderaan): Dit is JAN LUIKEN. Neen; 't is maar de schets van 't wezen. Zyn geest, op God verliefd, bestraald met hemels licht,/ Door sterk geloof en hoop vande aarde om hoog gereezen,/ Leeft in zyn heilzaam werk van printkunst, en gedicht./ Noch speelt zyn zedigheid en aandacht in de trekken/ van dit gelaat, om elk tot GOdsvrucht op te wekken./ Geboren den 16. April 1649/ Gestorven den 5 April 1712. (-) Adr: Spinniker.
opschrift (in de marge onderaan): A. Houbraken Inv:/ C: vander SYS Excudit./ P/ Sluiter sculp:
Dimension
geheel, height: 220 mm
geheel, width: 164 mm
geheel, height: 235 mm
geheel, width: 186 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Material
Inventory number
2014.GRO1315.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items