Close

Portret van Jacob Lemaire

Manufacturer

anonymous (prentmaker)

Period and date

17de eeuw
(na 1616 - voor 1622)

Portret van Jacob le Maire (1585-1616), Nederlandse ontdekkingsreiziger en ontdekker van Kaap Hoorn. Hij was de zoon van Isaac le Maire, een van de oprichters van de Australische Compagnie, die zich afsplitste van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Hier wordt Jacob le Maire geportretteerd met een navigatiekaart waarop Kaap Hoorn afgebeeld is. Er wordt hiermee verwezen naar de expeditie onder zijn leiding in 1615. Linksboven staat wellicht het wapenschild van de Australische Compagnie. Het portret is opgenomen in het boek "Spieghel der Australische Navigatie door den Wijtvermaerden ende Cloeckmoedighen Zee-heldt Jacob Le Maire" uitgegeven in 1622 in Amsterdam. De prent maakt deel uit van het album met (losse) portretten uit de 16de en 17de eeuw (2014.GRO0019.III).

Details

Subject
Opschriften
opschrift (onder de voorstelling): QUI PETA LUSTRAVIT BATAVIS INCOGNITA NAUTIS, / ET NON VISA PRIUS PER GALLOS, ATQUE BRITANNOS,/ AC LUSITANOS INDORUM NOMINE CLAROS,/ CHRISTICOLASVE ALIOS, SULCANTES AQUORA VELIS,/ SIC SUA JACOBUS LEMARIUS ORA FEREBAT
opschrift (in de voorstelling bovenaan): OBYT IN REDITU 14 DECEMBRIS ANNI 1616 ATALIS SUA 31
aantekening (onderaan): Jasquis Le Maire, Capitaine de Navire
Dimension
geheel, height: 178 mm
geheel, width: 114 mm
geheel, height: 266 mm
geheel, width: 183 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO0019.071.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Verwante items

Related items