Close

Portret van Gonzalo Fernández de Córdoba, Spaanse generaal

Manufacturer

anonymous (prentmaker)

Nicolaes de Clerck (uitgever)

Period and date

17de eeuw
(circa 1617)

Busteportret van Gonzalo Fernández de Córdoba (Montilla, 1453 - Córdoba, 1515). Hij was een Spaanse generaal en staatsman die succesvolle militaire campagnes leidde tijdens de verovering van Granada en de Italiaanse oorlogen. Zijn militaire overwinningen en zijn grote populariteit leverden hem de bijnaam "El Gran Capitán" (De Grote Kapitein) op. Hij is in buste naar links afgebeeld in een ovalen omlijsting met inscriptie. Hij heeft lang golvend haar, een snor en een baard. Hij bevindt zich achter een borstwering met inscriptie. In de marge onderaan is een tweeregelig opschrift te lezen dat de geportretteerde identificeert. De prent maakt deel uit van een reeks portretten van Emanuel Van Meteren gepubliceerd in "Historie der Nederlandscher ende haerder na-buren oorlogen ende geschiede [...]" (Den Haag, 1614). Deze prent werd toegevoegd in een latere publicatie van "Tooneel der beroemder Hertogen, Princen, Graven en de Krygs-helden" gepubliceerd door Nicolaes de Clerck (Delft, 1617). De prent maakt deel uit van het album met (losse) portretten uit de 16de en 17de eeuw (2014.GRO0019.III).

Details

Subject
Opschriften
opschrift (rondom het portret): CONSALVUS FERDINANDUS CORDUBENS. PROREX NEAPOL. DICTUS CAPIT. MAGN
opschrift (in de voorstelling): OBŸT ANNO J5J6.
opschrift (onder de voorstelling): CONSALVUS FERDINANDUS VAN CORDUA, GENAEMT DEN/ GROOTEN CAPITEYN, VICEROY VAN NAPELS.
Dimension
geheel, height: 179 mm
geheel, width: 127 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
2014.GRO0019.070.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Verwante items

Related items