Close

Jubileumportret van de familie De San

Manufacturer

Gerardus de San

Period and date

18de eeuw
(circa 1773)

Een echtpaar van middelbare leeftijd aan een tafel. De vrouw zit rechts en houdt een plakbrief vast. De man staat links, houdt in zijn rechterhand een document en wijst met zijn linkerhand naar de vrouw en de plakbrief. Achter hen een grote classicistische schoorsteenmantel. Links ervan staat een deur open naar een vertrek waar twee jonge vrouwen, wellicht hun dochters, staan. Door het raam achter hen kan men het belfort van brugge zien. De identificatie van de afgebeelde personen en de omstandigheden waarin het werk tot stand is gekomen worden uitgelegd in de plakbrief. Daarin is te lezen dat op 14 juni 1773 in de Brugse Augustijnenkerk de net gezalfde pater Josephus de San zijn eerste mis op droeg, tegelijk ook ter ere van zijn ouders, het voorgestelde echtpaar, Petrus de San en Marie Hostyn, tevens de ouders van de schilder, die hun zilveren bruiloft vierden; en zijn grootouders, Petrus de San Senior en Marie Barre, die hun gouden bruiloft vierden.

Details

Subject
Opschrift
opschrift (op plakbrief): MISTICK GEBAUW VAN DRIE TABERNAECKELEN / OPGEREGT VOOR DEN NIEUW GESALFDEN PATER / FR. JOSEPHUS DE SAN EERST- / MAEL OPGEDRAEGENDE AEN GOD HET LAM SONDER / VLECKE IN HET ONBLOEDIG OFFER DER / H. MISSE. / ENDE VOOR SYNE BEMINDE GROOTVADER EN GROOTMOEDER / PETRUS DE SAN / EN / MARIE BARRE / VIERENDE HUN VIJFTIGJAERIG HAUWELIJCK / JUBEL-FEEST / BENEVENS VOOR SYNE LIEVE OUDERS / PETRUS DE SAN / EN / MARIE HOSTYN / VAN DE ECHTE TRAUWE VIERENDE HUNNE VIJF-EN-TWINTIG / JAERIGEN / JUBELE / [BIN]NEN BRUGGE IN DE KERKE DER F. F. PP. AUGUSTINEN / DEN XIV. JUNY. MDCC. LXXIII
Dimension
geheel, height: 144.5 cm
geheel, width: 119.5 cm
met lijst, height: 158 cm
met lijst, width: 134 cm
met lijst, depth: 6.5 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
1975.GRO0001.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items