Close

Kalender voor 1897 met de heiligendagen omringd door Brugse bezienswaardigheden

Manufacturer

Auguste Ancot (drukker), Auguste Ancot (uitgever)

Period and date

19de eeuw
(1897)

Kalender voor het jaar 1897 met elke maand afzonderlijk opgelijst. In de eerste kolom de eerste letter van de weekdag, de 'D' van 'Dimanche' steeds in vetjes. In de tweede kolom de dag van de maand. In de derde kolom tenslotte de heilige die op die dag wordt gevierd. Naast de kolom staat de maancyclus aangeduid met 'NL' (nouvelle lune), 'PC' (premier croissant), 'PQ' (premier quartier) en 'PL' (pleine lune). Deze maandtabellen zijn in een wolkenmassa opgenomen en worden afgewisseld met Brugse bezienswaardigheden. Met wijzerzin, te beginnen van boven: een zeezicht met zeilschepen verlicht door de stralen van de ondergaande op opgaande zon. De toren van de Sint-Gilliskerk. Het Brugs Beertje in de nis van de Poortrersloge. De geveltop van de Griffie van het Brugse Vrije. De Onze-Lieve-Vrouwekerk en de spitse torentjes van het Brugse Vrije met het wapenschild van het Brugse Vrije. De Ezelpoort. De torentjes van het Boterhuis. De toren van de Jeruzalemkerk. De top van de Sint-Joristoren. Toren van het Oosterlingenhuis. Het tolhuis. Het paradijsportaal van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. De toren van de Poortersloge (?). De erker van het huis van Herman van Outvelde aan de Vlamingbrug. Het stadhuis. De brug naar het begijnhof. De kruispoort. Het torentje van de Sint-Sebastiaansgilde met de op de achtergrond twee molens aan de vesten. De achterkant van de huizen aan het huidenvettersplein gezien vanaf de Dijver. Het standbeeld van Jan Breydel en Pieter de Coninck. Huis Boechoute. Het belfort of de halletoren. De Sint-Salvatorskathedraal. De Poertoren en de boogbrug over het minnewater. De toren van de Kapel van het Heilig Bloed. Onderaan zijn de wapens afgebeeld van de provincie West-Vlaanderen, de stad Brugge en Vlaanderen. De kalender werd gedrukt en uitgegeven door de Brugse firma Ancot. Bovenaan zijn twee gaatjes aangebracht voorzien van een metalen ringetjes. Door de gaatjes een rood lint om de kalender op te hangen.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): Imprimerie / et / Lithographie. / AUG. ANCOT, / Rue Flamande, / N° 43, / Bruges
opschrift (in de voorstelling): JANV.1897 (-) FÉVRIER (-) MARS [...] DÉCEMBRE
Dimension
geheel, height: 631 mm
geheel, width: 398 mm
geheel, height: 648 mm
geheel, width: 429 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0020.GRO0631.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Verwante items

Related items