Close

Kenmerken van het hoornvee

Manufacturer

Auguste Ancot (lithograaf)

Period and date

19de eeuw
(circa 1850 - circa 1896)

Op deze lithografie geven de 'scheppers van het Durnhamsch ras', Charles Colling en Robert Colling een overzicht van de verschillende soorten koeien en hun nut, hun kenmerken, voeding, waar op gelet moet worden en wat de opbrengst is per koe. De afbeeldingen tonen de slachtkoe, de melkkoe en de werkos.

Details

Subject
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): HOORNVEE. / CHARLES COLLING. (-) SCHEPPERS VAN HET DURHAMSCH RAS. (-) ROBERT COLLING.
opschrift (in de voorstelling): Het kweeken van het hoornvee bevat vier speculatiën: 1° Het kweeken voor den handel. [...] Een beest dat gevet wordt van 2;4 tot 5
opschrift (onder de prent): MODEL VAN HET SLACHTDIER, DURHAMSCH RAS. / MODEL DER MELKKOEI, HOLLANDSCH RAS, 1847 VOLGENS MAGNE. / MODEL DER WERKOS, ARDEENSCH RAS, VOLGENS VERBOECKHOVEN.
opschrift (onder de voorstelling): Lith. A. Ancot, Brugge.
Dimension
geheel, height: 545 mm
geheel, width: 727 mm
geheel, height: 545 mm
geheel, width: 727 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0020.GRO0425.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Verwante items

Kenmerken van het hoornvee

Manufacturer

Auguste Ancot (lithograaf)

Period and date

19de eeuw
(circa 1850 - circa 1896)
Kenmerken van het hoornvee

Manufacturer

Auguste Ancot (lithograaf)

Period and date

19de eeuw
(circa 1850 - circa 1896)

Related items