Close

Academische compositiestudie: Jakob zegent de zonen van Jozef

Manufacturer

onbekend (tekenaar)

Period and date

19de eeuw
(1881)

Academische compositiestudie van een bijbels tafereel, getekend door een anonieme leerling in 1881 uit de compositieklas van de academie van Brugge. Mogelijks was de naam onderaan links geschreven, waar een grote lacune is. Naast de lacune staat het opschrift 'Eermetaal tot aanmoediging'. Dit verwijst wellicht naar de tweede prijs. Het jaartal van de wedstrijd 1881 is toegevoegd in potlood. Het onderwerp van het concours voor compositie was het Bijbelverhaal waarin Jacob de zonen van Jozef zegent (Genesis, hoofdstuk 48:14). Jakob is afgebeeld als een oude, haast blinde man die met gestrekte en gekruiste armen de zonen van Jozef, Manasse en Efraïm, zegent. De leerling tekende de twee zonen knielend aan de rand van het bed waarop Jakob ligt. In de donkere voorgrond knielt Jozef, afgebeeld in profiel. Hij draagt een lang gewaad en een kroon. Aan het voeteinde van het bed staat een waterkruik en een schaal op een bijzettafel. Op de achtergrond links zijn twee staande figuren geschetst. De compositiestudie is uitgewerkt op papier van liggend formaat, met zwart krijt of houtskool en penseel (gewassen) voor lijnvoering, schaduwen en diepte. In de witmarge rondom de voorstelling is bovenaan de letter 'A' geschreven - vermoedelijk verwijst dit naar de tekenletter van de leerling bij zijn deelname aan de wedstrijd. Linksboven is de academiestempel geplaatst met daaronder een niet-identificeerbare handtekening.

Details

Opschriften
aantekening (links boven): A
verzamelmerk (links boven): ACADEMIA b.
aantekening (links boven): LevDey [?]
aantekening (links onder): Eermetaal tot aanmoediging
aantekening (verso): 0[?]9726
aantekening (verso): Nadine [?]
Dimension
geheel, height: 610 mm
geheel, width: 790 mm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0014.GRO0067.II

Linked open data

Permalink
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.