Close

Visser met zijn knechtje en een man met een scharensliep

Manufacturer

omgeving van David (II) Teniers

Period and date

17de eeuw
(circa 1601 - circa 1700)

Mogelijk een kopie naar een niet geïdentificeerd werk van Teniers. De scharensliep komt in spiegelbeeld bijna identiek voor in een schilderij van Teniers in het Louvre (R. Peyre, David Teniers, Parijs, s.d., p. 57). Ook de figuren op het verso, voor zover ze herkenbaar zijn, zijn verwant aan de door Teniers gebruikte types. Zij lijken omgeven te zijn door een omlijsting met bovenaan een cartouche. (Naar: C. Van de Velde, Stedelijke Musea Brugge, Steinmetzkabinet, Catalogus van de tekeningen, Brugge, 1984, II, p. 267).

Details

Subject
Dimension
geheel, height: 217 mm
geheel, width: 220 mm

Identification

Verzameling
Category
Objectnaam
Material
Inventory number
0000.GRO2009.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items