Close

Charles of Lorraine as Patron of Arts

Manufacturer

Matthias de Visch

Period and date

18de eeuw
(1762)

Borstbeeld van de landvoogd Karel van Lotharingen in een ovaal medaillon, dat wordt vastgehouden door Minerva. Links van het medaillon en eronder bemerkt men drie vrouwelijke personificaties: de architectuur, met passer en winkelhaak, en wijzend naar een tekening van de Poortersloge waar de Brugse academie was gevestigd; de schilderkunst, met penseel en palet en naast haar, op de grond, studietekeningen; de sculptuur, met een beitel in de hand en bezig aan een borstbeeld. Uiterst rechts ziet men drie knaapjes: ieder van hen moet de leerpraktijk van een der drie kunsten uitbeelden: het ene knaapje heeft bouwplannen vast, het tweede tekent en het derde beitelt een blazoen in steen. Dit laatste is te identificeren als het wapenschild van Pieter-François-Vincent de Vooght, hoogbaljuw van Brugge.

Details

Subjects
Opschriften
signatuur en datering (rechts onderaan): M. de visch. f . 1762
wapenschild en datering (rechts onderaan): D, D, 1762
Dimension
geheel, height: 189 cm
geheel, width: 158 cm
met lijst, height: 214 cm
met lijst, width: 172 cm
met lijst, depth: 6.5 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO1294.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items