Close

The Market Square in Bruges

Manufacturer

Jan Baptist van Meunincxhove

Period and date

17de eeuw
(circa 1691 - circa 1700)

Het schilderij stelt de Markt in Brugge voor in de tweede helft van de zeventiende eeuw. In het midden herkent men de Halle met het Belfort, links de verdwenen Waterhalle met de winkeltjes die er tegen aanleunden. Van de huizen die op het schilderij voorkomen is alleen het huis Bouchoute bewaard gebleven. In de verte rechts bemerkt men de toren van de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Rechts bovenaan is het wapenschild van Guillaume Bassery, bisschop van Brugge (1691-1716), aangebracht. De architectuur verraadt duidelijk de hand van Van Meuninckxhove, met de karakteristieke plastische behandeling van de architectuuronderdelen en de opvallend oplichtende hoogsels in de witte partijen. Op het eigenlijke plein zijn tal van kramers en marktbezoekers te zien, die vermoedelijk van een andere hand zijn. Waarschijnlijk gaat het om negentiende-eeuwse overschilderingen, wat kan afgeleid worden uit de gefantaseerde vroeg-zeventiende-eeuwse kledij en de eerder romantische factuur en lichtbehandeling. Sporen van de oorspronkelijke stoffering zijn hier en daar nog te bemerken. De Markt in Brugge vormt het pendant van De Burg in Brugge (0000.GRO0686.I), dat eveneens in het Groeningemuseum, Brugge bewaard wordt. (Naar: H. Vlieghe, Stedelijke Musea Brugge. Catalogus Schilderijen 17de en 18de eeuw, Brugge, 1994, p. 189.)

Details

Subject
Dimension
geheel, height: 83 cm
geheel, width: 110 cm
met lijst, height: 107.5 cm
met lijst, width: 132.5 cm
met lijst, depth: 11 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO0682.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items