Close

Acts of Mercy

Manufacturer

toegeschreven aan Gillis van Tilborgh

Period and date

17de eeuw
(circa 1670 - circa 1678)

De zeven werken van barmhartigheid worden hier voorgesteld. Links, op het voorplan, voor een groot herenhuis: de naakten kleden, de hongerigen spijzen en de dorstigen laven. Rechts, op het middenplan, voor een deur: de vreemdelingen herbergen. Rechts, op het achterplan, voor een vesting: de gevangenen bezoeken. Rechts, op het achterplan, voor een kerk: de zieken verzorgen en de doden begraven. Het compositieschema voor dit werk lijkt sterk geïnspireerd door het gelijknamige werk van David II Teniers in het Louvre te Parijs. Volgens de stijlkenmerken, zoals ruwe gezichten met grote starende ogen en harde achtergrondsarchitectuur, kan een toeschrijving aan Gillis van Tilborgh voorgesteld worden. Volgens de kledij van de zitten de man en vrouw vooraan, zou het werk dan gesitueerd moeten worden tegen het einde van de loopbaan van de kunstenaar, in de jaren zeventig van de zeventiende eeuw.

Details

Subject
Dimension
geheel, height: 100 cm
geheel, width: 124.5 cm
met lijst, height: 122.5 cm
met lijst, width: 146.5 cm
met lijst, depth: 6 cm

Identification

Huidige locatie
Verzameling
Category
Objectnaam
Materials
Inventory number
0000.GRO0445.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge is committed to making its data available as usable open data. Images of works of art which are not subject to copyright restrictions are therefore published under the Creative Commons Zero licence. These may be used freely.

Related items