Schließen

Portret van Mercianus West-Romeinse keizer

Hersteller

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Periode und Datierung

16de eeuw
(1583 - 1592)

Busteportret van Flavius Marcianus (392 - 457) in profiel naar rechts. Marcianus was keizer van het Oost-Romeinse Rijk vanaf 450. De heerschappij van Mercianus werd gezien als een gouden tijdperk. Door de stopzetting van de tribuutbetalingen aan de Hunnen steeg de schatkist. Daarnaast werden er nauwelijks veldtochten georganiseerd door Marcianus. De gravure is een boekillustratie uit de publicatie "Romanorum Imperatorum effigies [...]" (1583/1592) met 157 portretten van keizers gegraveerd door Giovanni Battista de' Cavalieri en bijhorende lofteksten geschreven door Thomasz Treter. De tekst op de verso zijde verwijst naar het volgende portret. De prent maakt deel uit van een album met (losse) portretten uit de 16de en 17de eeuw (2014.GRO0019.III).

Einzelheiten

Thema
Opschriften
opschrift (bovenaan): FLAVIUS VALERIUS MARCIANUS. (-) 86
opschrift (onderaan in de voorstelling): DN.MARTIANUS.P.F.AUG./86
opschrift (achteraan bovenaan): LXXXVII. (-) 88
opschrift (achteraan): LEO. GRAECANICI SANGUINIS EX TRIBUNO MILITUM, SUFFRAGIJS/ [E] FACTIONE ASPARIS, IMPERATOR FACTUS, ARDABURIUM ASPA-/ RIS FILINM C[E]SAREM INUITUS CREAUIT: QUO UN[A] CUM PATRE [A] POPU/ LO INTERFECTO, IN EIUS LOCUM, LEONEM, SUUM EX ARIADNA [E] ZE-/ NONE NEPOTEM, SUFFECIT. ADUERSUS GENSERICUM VANDALORUM/ REGEM INFELICITER DIMICAUIT: DUCE BASILICO; QUI SIUE IGNAUIA, SI/ U[E] PRODITIONE, NAU[A]LI PRAELIO VICTUS, FUGAM TURPITER ARRIPUIT./ EO IMPERANTE BYZANTIUM MAGNA EX PARTE CONFLAGRAUIT, ITA-/ LIA IN PERPETUIS MOTIBUS VERSATA EST. CUM ORIENTALE IMPERIIE/ XCI. ANNIS ADMINISTRASSET, OBIJT. VIR MULTIS EGREGIJS VIRTUTI-/ BUS ORNATUS, PRAECIPU[E] VER[O] ERGA AFFLICTOS, MISERATIONE: C[U]M/ ILLUD SEMPER IN ORE HABERET, QUEMADMODUM SOL CUNCTIS, QU[E]/ ILLUSTRAT, NON NIHIL IMPERTIT CALORIS, SIC PRINCIPEM DEBERE EOS, SUA DIGNARI MISERICORDIA, QUOS CONTUETUR./ LEO. IUNIOR AB AUO PUER RELICTUS? VIX ANNO IMPERIO PRAE-/ FUIT. NAM C[U]M ESSET VALETUDINARIUS ZENONI PATRI, NOUO PIETA-/ TIS EXEMPLO, MANIBUS SUIS DIADEMA IMPOSUIT, PATREMQUE PRO/ SE DEINCEPS IMPERARE IUSSIT.
Dimension
geheel, Höhe: 114 mm
geheel, Breite: 77 mm
geheel, Höhe: 138 mm
geheel, Breite: 105 mm

Identifizierung

Huidige locatie
Verzameling
Kategorie
Objectnaam
Materialien
Inventarnummer
2014.GRO0019.053.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge ist bestrebt, seine Daten als nutzbare offene Daten zur Verfügung zu stellen. Bilder von Kunstwerken, die keinen urheberrechtlichen Einschränkungen unterliegen, werden daher unter der Creative Commons Zero-Lizenz veröffentlicht. Diese können frei verwendet werden.

Verwante items

Portret van Valentinianus III West-Romeinse keizer

Hersteller

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Periode und Datierung

16de eeuw
(1583 - 1592)
Portret van Leo I en Leo II Oost-Romeinse keizers

Hersteller

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Periode und Datierung

16de eeuw
(1583 - 1592)

Ähnliche Artikel