Schließen

Portret van Otto I de Grote, koning van Duitsland en Italië

Hersteller

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Periode und Datierung

16de eeuw
(1583 - 1592)

Portret van Otto I de Grote (912 - 973) met lauwerkrans in profiel naar links. Otto I was een belangrijk heerser van de Ottoonse of Liudolfingen dynastie. Hij werd hertog van Saksen en koning van Italië en Duitsland, "Regnum Francorum Orientalium". In 962 besteeg hij de troon van het Heilige Roomse Rijk wanneer hij gekroond werd tot keizer. De gravure is een boekillustratie uit de publicatie "Romanorum Imperatorum effigies" (1583/1592) met 157 portretten van keizers gegraveerd door Giovanni Battista de' Cavalieri en bijhorende lofteksten geschreven door Thomasz Treter. De tekst op de verso zijde verwijst naar het volgende portret. De prent maakt deel uit van een album met (losse) portretten uit de 16de en 17de eeuw (2014.GRO0019.III).

Einzelheiten

Thema
Opschriften
opschrift (bovenaan): OTHO MAGNUS. (-) 125
opschrift (onderaan in de voorstelling): OTHO.MAGNUS.IMP.SEMP.AUG./125
opschrift (achteraan bovenaan): CXXV.
opschrift (achteraan): OTHO. OTHONIS MAGNI [E] ADELHEIDIS REGINAE BURG[U]/ DIAE FILIUS, ADMODUM PUER, [A] PATRE IMPERIJ SUCCSSOR AQUIS/ GRANI DECLARATUS EST. MORTUO PATRE, HENRICUM BAUARIAE DU/ CEM IMPERIUM AFFECTANTEM FACILE COMPESCUIT. IN LOTHARIN-/ GIA MOTUS EXCITATOS, INGENTI EXERCITU COACTO SCDAUIT, EIQUE/ CAROLUM LOTHARIJ REGIS FRANCORUM FRATREM, BENEFICARI[U]/ IMPERIJ FACI[E]S: QUA RE OFFENSUS LOTHARIUS, COLLECTIS/ MAXIMIS COPIJS, INOPINATO CAESAREM APUD AQUISGRAN[U] ITA/ ADORTUS EST, UT UIX FUGA CONSULUERIT: CUIUS INFAMIAE NO-/ TAM ABSTERGENE CUPIENS OTHO, GALLIAM INGRESSUS, EAMQ; PAR/ RISIOS USQUE DEPOPULATUS, LOTHARIUM AD PACEM POSCENDAM/ COEGIT. IN REDITU TAMEN AD AXONAE FLUUIJ TRANSITUM, NON PAR/ UO INCOMMODO [A] FRANCIS AFFECTUS EST, MAGNO MILITUM NUME/ RO, PARTIM FLUMMIS IMPETU, PARTIM ARMORUM VI SUBLATO. IN/ ITALIAM PROFECTUS CUM CRAECIS, AC SARRACENIS? QUI CALABRI[A]/ APULIAMQUE DIRIPIEBANT, AD BASANTELLUM INFELICITER CON-/ GRESSUS, AB SUPERATUS, FUGIENS CONSCENSA SEAPHA, [A] PYRA-/ TIS CAPTUS EST: VERUM C[U] OB GRECAE LINGUE COGNITIONEM, IGNO/ TUS ESSET NAUTIS? NUMERATA PECUNIA FACILE AB HOSTIBUS SE RE-/ DEMITI. ALIJ AGNITUM, BENEFICIO SICULORUM INGENTI AURO EX/ MANIBUS PYRATARUM REDEMPTUM, ROMAMQUE HONORIFICEN-/ TISSIME DEUCTAM FERUNT. COLLECTIS EXERCITUS RELIQUIJS, DUM/ ULCISCI HOSTES COGITAT? [E] NIMIS INCAUT [E] GRAECOS AC SARRACE/ NOS PERSEQUITUR, SAGITTA VENENATA VULNERATUS? ROMAMQUE/ DELATUS PAUCIS DIEBUS POST MORITU AN IMPERIJ XVIJ. RELI-/ CTIS LIBERIS OTHONE III. [E] HUGONE SAXONIAE DUCEAC TIBUS/ FILIABUS.
Dimension
geheel, Höhe: 113 mm
geheel, Breite: 80 mm
geheel, Höhe: 140 mm
geheel, Breite: 108 mm

Identifizierung

Huidige locatie
Verzameling
Kategorie
Objectnaam
Materialien
Inventarnummer
2014.GRO0019.032.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge ist bestrebt, seine Daten als nutzbare offene Daten zur Verfügung zu stellen. Bilder von Kunstwerken, die keinen urheberrechtlichen Einschränkungen unterliegen, werden daher unter der Creative Commons Zero-Lizenz veröffentlicht. Diese können frei verwendet werden.

Verwante items

Portret van Constantijn I, Romeins keizer

Hersteller

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Periode und Datierung

16de eeuw
(1583 - 1592)
Portret van Otto III, keizer van het Heilige Roomse Rijk

Hersteller

toegeschreven aan Giovanni Battista Cavalieri (prentmaker), toegeschreven aan Vicenzo Accolti (uitgever)

Periode und Datierung

16de eeuw
(1583 - 1592)

Ähnliche Artikel