Sluiten

Grafplaat van koper, 'Kaïn doodt Abel', van Abel Porcket, hospitaalmeester van het Sint-Juliaansgodshuis te Brugge

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1509)

Deze grafplaat van koper draagt een voorstelling van het de bijbelse broedermoord van Kaïn op Abel. De iconografie van de grafplaat is een vrij speelse uiting van de verbeeldingskracht van de maker van de grafplaat. De hele voorstelling is een dubbele zinspeling op de naam van de overledene; het centrale tafereel op de voornaam van de overledene en de vierlobvullingen in de hoeken op de familienaam. Op het middenveld zien we twee baardige figuren in gevecht, de moord van Kaïn op Abel, in de hoeken zien we telkens een naar het midden toegekeerd varkentje. Abel Porcket was hospitaalmeester van het Sint-Juliaansgodshuis te Brugge in het begin van de 16de eeuw. Dit godshuis voor reizigers en daklozen werd opgericht rond 1290. Op de grafplaat staat het volgende opschrift in de rand geschreven in gotische letters: "Hier licht broeder abel porcket tsinen overlijden meester ende ontfanger van den zelve godshuuse die overliet de xvde ix den xxiiij-en dach in april bit over ziele." Deze grafplaat is afkomstig uit het verdwenen Sint-Juliaansgodshuis.

Details

Opschrift
opschrift (rondom rand): HIER LICHT BROEDER ABEL PORCKET TSINE[..] OV[..]LIJDE[..] MEESTER ENDE ONTFA[..]GHER VA[..] DE[..] ZELVE GODSHUUSE DIE OV[..]LIET D XVE IX DE[..] XXIIJJEN DACH I[..] APRIL BIT OVE[..] ZIELE
Dimensie
geheel, hoogte: 82 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Inventarisnummer
XI.O.0025

Linked open data

Permalink
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.