Sluiten

Drieluik met de Aanbidding der Wijzen

Vervaardiger

Hans Memling (schilder)

Periode en datering

15de eeuw
(exact 1479)

Voorstelling van de Aanbidding der Wijzen op het middenluik, de Geboorte van Jezus op het linkerluik en de Opdracht in de tempel op het rechterluik. Op de buitenluiken zijn twee heiligen voorgesteld: de H. Johannes de Doper met het lam op het linkerluik en de H. Veronica met het doek met de beeltenis van Christus op het rechterluik. Onderaan op de lijst over de volledige breedte bevindt zich volgend opschrift: DIT WERCK DEDE MAECKEN BROEDER IAN FLOREINS / ALIAS VANDER RIIST BROEDER PROFES VANDE HOSPITALE VAN SINT JANS IN BRUGGHE ANNO MCCCLXXIX /OPUS IIOHANIS MEMLING”. Olieverf op paneel.

Details

Toegekende titel
Triptiek van Jan Floreins
Onderwerp
Opschriften
tekst (londeraan): DIT WERCK DEDE MAKEN BROEDER IAN FLOREINS//ALIAS VANDER RIJST BROEDER PROFFES VANDE HOSPITALE VAN SINT IANS IN BRUGGHE ANNO M CCCC LXXIX//OPUS IOHANIS MEMLING
aantekening (rechts): 36
initialen (achterzijde)
Dimensie
linkerluik, hoogte: 56.7 cm
linkerluik, breedte: 33.7 cm
middenluik, hoogte: 78 cm
middenluik, breedte: 56.8 cm
rechterluik, hoogte: 56.7 cm
rechterluik, breedte: 33.7 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
O.SJ0173.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie