Sluiten

Antependium met de Geboorte van Christus

Dit is een Vlaams Topstuk

Vervaardiger

anoniem

Periode en datering

16de eeuw

Langwerpig antependium met voorstelling van een eenvoudige open kerststal in een heuvelachtig landschap. Het fronton van de stal is versierd met de zespuntige Davidster. In de stal staan een os en een ezel. Voor de stal knielen twee engelen neer bij het Kind Jezus dat op een bundel stro ligt. Links daarvan knielt Maria, rechts de Heilige Jozef. Helemaal vooraan knielen twee schaapherders, links en rechts de onbekend gebleven opdrachtgevers die het antependium hebben geschonken. Achter hen staan twee beschermheiligen van het hospitaal: links de Heilige Catharina met zwaard en rad, en rechts de Heilige Anna met dochter Maria en het Kind Jezus. De grootte van de personages geeft hun aanzien weer. Wol.

Details

Onderwerp
Dimensie
geheel, hoogte: 104.2 cm
geheel, breedte: 215 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Inventarisnummer
O.OTP0155.XVII

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.