Sluiten

Drieluik met Laatste Avondmaal - de Ontmoeting van Abraham en Melchisedech - de Mannaregen

Vervaardiger

toegeschreven aan Antonius Claeissens (schilder)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1613)

Op het middenluik wordt Jezus voorgesteld, met aureool. Hij zit centraal aan een gedekte tafel en wordt omringd door zijn apostelen. Hij stelt het Heilig Sacrament in. Op het linkerluik wordt de ontmoeting tussen Abraham en Melchisedeh voorgesteld. De aartsvader Abraham is uitgebeeld als een krijgsheer in een harnas, Melchisedech draagt een lang gewaad en biedt hem brood en wijn in een kruik aan. Op het rechterluik wordt de Mannaregen uitgebeeld, het voedsel dat God schonk aan het volk van Israël toen het door Mozes door de woestijn werd geleid. Mensen verzamelen het manna in aarden potten. Op de buitenluiken wordt de Annunciatie voorgesteld: links de engel, rechts Maria. Olieverf op paneel.

Details

Onderwerp
Opschrift
tekst (onderaan): CLAEYSSENS
Dimensie
linkerluik, hoogte: 132.7 cm
linkerluik, breedte: 53.2 cm
middenluik, hoogte: 135.3 cm
middenluik, breedte: 105.9 cm
rechterluik, hoogte: 133.2 cm
rechterluik, breedte: 53.4 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
O.OTP0048.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie