Sluiten

Bedevaartvaantje van papier, O.L.Vrouw van Hanswijk - Mechelen

Vervaardiger

Jean Christophe Jeghers (prentmaker), Jan - Jozef van Campenhout (prentmaker), L. Van den Bossche (drukker)

Periode en datering

20ste eeuw
(1938)

Twee bedevaartvaantjes van papier (oorspronkelijk een dubbelzijdig). O.L.Vrouw van Hanswijk, Mechelen. Rechthoekige driehoek. Oorspronkelijke plaat werd gesneden door Jan-Chrystoffel Jeghers, en een eeuw nadien werd de voorzijde opnieuw gegraveerd door Jan - Jozef van Campenhout. (op de voorzijde in de rechterhoek staat 'II V C')Dit vaantje werd gedrukt door L. Van den Bossche in 1938, n.a.v. de jubelfeesten. Op de voorzijde passeert over de hele breedte een processiestoet: een kind en enkele volwassenen met vaantje, een priester met vaandel, twee kruisdragers, twee lantaarndragers en vervolgens twaalf leden van de kruisbooggilde die het Miraculeus beeld van O.L.Vrouw dragen. Maria bevindt zich op een siertroon met vier engelen als kariatiden die de kroon dragen. De mannen houden allen nog een vaantje in de vrije hand vast. Op de achtergrond het heilgdom met boven de poort opschrift 'S. Maria', waaronder een groep gelovigen staat te wachten om zich bij de processie aan te sluiten. Op de keerzijde een binnenzicht in de kerk. Maria staat op het altaar onder een troonhemel, en twee engelen tillen haar sluier op. Voor het altaar zitten vier geknielde mannen in biddende houding, een persoon met een handicap, een blinde vrouw met hond, twee mannen die een bezeten vrouw vasthouden,... De vaantjes vertonen lichte verschillen in details met BMV.04603.

Details

Opschriften
opschrift (voorkant, prent, bovenaan): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">S. MARIA</span></p>
signatuur (voorkant, prent, rechts onderaan): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">II V C</span></p>
opschrift (achterkant): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">Herdruk Jubelfeesten O.L.V. Hanswijck/<br>1938/<br>LVDB</span></p>
opschrift (achterkant, prent, centraal): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">S. MARIA</span></p>
opschrift (achterkant, rechts onderaan): <p><span style="font-family:Verdana;font-size:9.0pt;">DRUKKERIJ L. VAN DEN BOSSCHE</span></p>
Dimensie
vaantje 1, hoogte: 224 mm
vaantje 1, breedte: 310 mm
vaantje 2, hoogte: 214 mm
vaantje 2, breedte: 302 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
BMV.04604

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie