Sluiten

Bezoek van Filips II de Stoute aan Ieper in 1384

Vervaardiger

Hubert Meyer (prentmaker), naar schildering van Godfried Guffens (schilder), S. Mayer (drukker)

Periode en datering

19de eeuw
(circa 1865 - 1879)

De panoramische voorstelling toont een gedetailleerde historische scène uit de middeleeuwen, waarin het bezoek van Hertog Filip de Stoute (1342-1404) aan Ieper in 1384 op de avond van Sint Marcus op 24 april, wordt afgebeeld. De compositie strekt zich horizontaal uit en is bevolkt met diverse figuren en activiteiten. Aan weerszijden van het midden, waar Filips en zijn vrouw Margaretha van Male al rijdend zijn afgebeeld, zijn grote groepen mensen verzameld. De personages variëren van hoogwaardigheidsbekleders in religieuze gewaden tot soldaten en ridders in helmen en wapenrusting, gekleed volgens de mode van die tijd. De achtergrond is gedecoreerd met gedetailleerde gebouwen en een stadsgezicht. De tekst boven- en onderaan geeft context aan de voorstelling. Deze prent is oorspronkelijk gemaakt naar een fries of muurschildering van Godfried Guffens in de Lakenhalle van Ieper, vernietigd in de Eerste Wereldoorlog. Dit werk was zichtbaar aan de noordmuur van de raad- of schepenzaal.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (boven de voorstelling): Nous jurons que à nostre ville d’ Ypre et a nos bourgois d’ icelle serons bon et loial seigneur et dame / et que nostre dicte ville d’ Yper et les bourgois d’ icelle garderons / deffendrons et maintiendrons en leurs loix / previlèges / libertez / bonnes costumes et usaiges par eux maintenus. Sir Dieux nous ait et tous les Saints du Paradis
opschrift (onder de voorstelling): Int jaer Miiiciiiixx ende viere / so quam de Hertoghe Philips metgaders Mevrauwe zine Gheselneide / eenagtige Vrauwe van Vlaendren / eerstmarrue visiteeen zijn land / ende quam t’ Yper op Sinte Marcx avond xxiiii darh van April
signatuur (onder de voorstelling): G. GUFFENS pinxt. (-) Steendruk S. Mayer, Antwerpen. (-) Hubert Meyer lith.
Dimensie
geheel, breedte: 865 mm
geheel, hoogte: 275 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2022.GRO2196.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Overeenkomst van 1253 tussen schepenen en H. Martinus abdij over onderwijs in Ieper

Vervaardiger

Hubert Meyer (prentmaker), naar schildering van Jan Swerts (schilder), S. Mayer (drukker)

Periode en datering

19de eeuw
(circa 1865 - 1879)
Ordonnantie op 't onderhoudt van den ghemeenen aermen

Vervaardiger

Hubert Meyer (prentmaker), naar schildering van Jan Swerts (schilder), S. Mayer (drukker)

Periode en datering

19de eeuw
(circa 1865 - 1879)

Gerelateerde items uit onze collectie