Sluiten

Ontwerp voor een grafmonument

Vervaardiger

Jan Claudius de Cock (tekenaar)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1683 - circa 1735)

De voorstelling toont een schets of ontwerp voor een grafmonument. Het ontwerp bestaat uit een liggende figuur, vermoedelijk de overledene, op een verhoogde sarcofaag. De figuur is gehuld in gedrapeerde gewaden en haar handen rusten op een zandloper. Langs haar lichaam liggen een toorts en schedel, dit zijn symbolen voor de Tijd en de Dood. Aan haar voeten zit een wenend engeltje. De tekening is beschreven in Cécile Kruyfthooft, Robert-Jan te Rijdt, Gert Jan van der Sman, Janno van Tatenhove in, 'Delineavit & Sculpsit,' nummer 26 gepubliceerd in november 1997. De tekening is in langdurig bruikleen van de Stichting Jean van Caloen (inv. nr. VCL 1834).

Details

Onderwerp
Dimensie
geheel, hoogte: 104 mm
geheel, breedte: 172 mm

Identificatie

Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2022.GRO1980.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie