Sluiten

Ontwerp voor een portaal

Vervaardiger

Hendrik Frans Verbruggen (tekenaar)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1670 - circa 1724)

Deze schetstekening is vermoedelijk bedoeld voor een portaal van een grafkapel. Twee paar zuilen op een rechthoekige voet en met Dorische kapitelen ondersteunen een gewelf bekroond door een architraaf. Tussen de zuilen bevindt zich een hekkenwerk. Boven de doorgang zweeft de figuur van de Tijd, die een zeis en een medaillon vasthoudt. Het zijaanzicht is getekend in een verwrongen perspectief, typerend voor Verbrugghen. De tekening wordt beschreven in Cécile Kruyfthooft, Robert-Jan te Rijdt, Gert Jan van der Sman, Janno van Tatenhove in, 'Delineavit & Sculpsit,' nummer 25 in november 1997. De tekening is in langdurig bruikleen van de Stichting Jean van Caloen (inv. nr. VCL 1829).

Details

Onderwerp
Dimensie
geheel, hoogte: 293 mm
geheel, breedte: 178 mm

Identificatie

Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2022.GRO1975.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie