Sluiten

Herodes zendt Christus terug naar Pilatus

Vervaardiger

Jan van der Straet (tekenaar)

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1539 - circa 1605)

Voorstelling van Herodes die Christus terugzendt naar Pilatus. Christus wordt omringd door soldaten. Op de voorgrond zijn er twee honden afgebeeld. Rechts wordt Herodus afgebeeld, die met de vinger op Christus wijst. Herodus en Pilatus vinden een gemeenschappelijke vijand in Christus. De tekening is linksonder gesigneerd. De tekening behoort tot een reeks met de Passie van Christus. Hiernaast behoren nog drie andere bladen uit de collectie van Caloen tot deze reeks (2022.GRO1957.II, 2022.GRO1958.II en 2022.GRO1959.II). Het zijn varianten van een reeks van in totaal 39 ontwerpen van Stradanus, die in de Uffizi in Florence worden bewaard. Ze sluiten qua afmetingen en voorstellingen nauw aan bij deze ontwerpen. Ze hebben tot voorbeeld gediend voor de prentserie “Passio, Mors et Resurectio Dn. Nostri Jesu Christi”, in Antwerpen gegraveerd door Philips Galle (1537-1612). De tekeningen uit de collectie van Caloen zijn voor deze serie bedoeld, maar werden uiteindelijk niet gegraveerd. De tekeningen zijn afkomstig uit de collectie D'Aigremont. De tekeningen zijn uitgevoerd in de karakteristieke tekentechniek van Stradanus: pentekeningen met zware arceringen in bruin, soms met wit gehoogd en met belangrijke correcties die aangebracht zijn op opgeplakte stukjes papier. De tekening is in langdurig bruikleen van de Stichting Jean van Caloen (inv. nr. VCL 1802). Gebaseerd op: Delineavit & Sculpsit", nov. 1997, nr 3. Gepubliceerd in: Alessandra Baroni Vannucci, Jan Van Der Straet detto Giovanni Stradano, Milano 1997, nr 413 (ill.).

Details

Onderwerp
Opschrift
aantekening (linksonder): STRADANUS
Dimensie
geheel, hoogte: 183 mm
geheel, breedte: 266 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2022.GRO1956.II

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Christus door Pilatus veroordeeld en ter kruisiging weggevoerd

Vervaardiger

Jan van der Straet (tekenaar)

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1539 - circa 1605)
Christus ontdaan van de purperen mantel en het maken van het kruis

Vervaardiger

Jan van der Straet (tekenaar)

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1539 - circa 1605)
Christus op het kruis genageld

Vervaardiger

Jan van der Straet (tekenaar)

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1539 - circa 1605)

Gerelateerde items uit onze collectie