Sluiten

Man van Smarten

Vervaardiger

atelier van Albrecht Bouts (vervaardiger)

Periode en datering

16de eeuw
(na 1500 - voor 1525)

Het schilderij toont een portret van Christus met doornenkroon tegen een gouden achtergrond. Christus is afgebeeld met gebonden polsen en in de rechterhand een rietstengel, het symbool voor de vernedering die hij ondergaat. De rode mantel symboliseert zijn lijdensweg. Het hoofd lichtjes gebogen, de ogen vol droefenis, en met geopende mond, draagt Christus met waardigheid zijn pijnlijke beproeving. Het schilderij is bovenaan halfrond van vorm, een gebruikelijk formaat dat geschikt was voor private devotie. Olieverf op paneel, met originele gepolychromeerde lijst bewaard in een houten structuur in de vorm van een triptiek (20ste eeuw).

Details

Dimensie
geheel, hoogte: 47.9 cm
geheel, breedte: 33.3 cm
geheel, diepte: 2.7 cm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2022.GRO0001.I

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.