Sluiten

Bidprent met Maria Middelares

Vervaardiger

Lombaerts - Van de Velde (drukker)

Periode en datering

20ste eeuw
(1923)

Bidprent met een zittende Maria en het Christuskind, binnen een architecturale omlijsting. Maria zit neer op een bakje zonder rugleuning en houdt met haar rechterhand het Christuskind, dat rechtop op haar schoot staat, vast. Hij heeft een appel in zijn hand, zij een tros druiven. Rond hun beider hoofden is een gouden aureool afgebeeld. Zij zweven op een wolk in een blauwe lucht en zijn omringd door gouden sterren. In de bovenste hoeken is binnen de architecturale omlijsting links een boom weergegeven, rechts een kruis.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (onder de voorstelling): O Maria, Middelares aller genaden b[id] v[oor] o[ns] / Steendr. Em. Lombaerts-Van de Velde, Deurne-Antwerpen.
opschrift (achterzijde): O Maria, Middelares aller genaden, b[id] v[oor] o[ns] / (100 dagen aflaat) / Mechelen, 10 November 1923 / † D.J. Card. MERCIER / Aartsb. van Mechelen. / Aanzie hoe Christus [...] Hart van Jezus. (50 d. afl.) / Brugge, 19 Oogst 1922. / G.J. Bisschop van Brugge
Dimensie
geheel, hoogte: 115 mm
geheel, breedte: 78 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO2443.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie