Sluiten

Bidprent met de Emmausgangers

Vervaardiger

Van de Vyvere-Petyt (uitgever)

Periode en datering

19de eeuw 20ste eeuw
(1879 - 1922)

Bidprentje met de Emmausgangers, een scene uit het evangelie van Lucas. Jezus verschijnt aan twee discipelen die op weg zijn naar Emmaüs. Jezus staat in het midden, met aan elke zijde een discipel. Jezus spreekt de discipelen aan en zij geloven in hem. De voorstelling is gevat in een ovaal kader. Erboven zweeft een kroon en in de hoeken zweven twee engelen die op het tafereel neerkijken. In de hoeken onderaan zijn lelies op lange stengels afgebeeld. Tussen de lelies is een vaandel met een tekst afgebeeld, met in het midden een gouden kruis. Rond de gehele prent is een tekst uit het evangelie van Lucas gedrukt.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (in de marge rondom de voorstelling): Et ecce duo ex illis ibant ipsa die in castellum, quod erat in spatio stadiorum sexaginta ab Jerusalem, nomine Emmaus. Et factum est, dum fabularentur, et secum quaererent: et ipse Jesus appropinquans ibat cum illis:
opschrift (in de marge onderaan): Evang. Ser. Luram XXIV. 13. 15.
opschrift (onder de voorstelling): [36] Steendr. K. van de Vyvere-Petyt, Brugge.
opschrift (achterzijde): "Blijf bij ons, Heer,,..... en Hij ging met / hen binnen / "Brandde ons hart niet in ons, toen Hij / tot ons sprak op den weg en ons de Schrif= / ten verklaarde.,, / (ST. LUKAS XXIV 29-32.)
Dimensie
geheel, hoogte: 119 mm
geheel, breedte: 89 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO2415.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie