Sluiten

Muziekinstrumenten van de Goudkust

Vervaardiger

Jacob van der Schley (prentmaker)

Periode en datering

18de eeuw
(circa 1747 - circa 1780)

Een aantal muziekinstrumenten van de Goudkust met omschrijving in het Frans en in het Nederlands. De prent is vermoedelijk een illustratie uit: Antoine-François Prévost, Histoire générale des voyages [...], 25 vol., Den Haag 1747-1780.

Details

Originele titel
INSTRUMENS MUSICAUX de la CÔTE D'OR/ SPEELTUIGEN van de GOUDKUST
Onderwerp
Opschriften
opschrift (in de voorstelling): Cornets ou Trompettes./ Kromhoorns of Trompetten./ Cliquettes ou Castagnetes./ Klapbeentjes of Klaphoutjes./ Bassin de Cuivre./ Koper-Bekken./ Chaudrons ou Timbale./ Ketel of Keteltrom./ Pincettes Musicalles/ Musikaale-Tangen/ Sonnettes de main./ Handschelletjes./ Sorte de Guittarre./ Soort van Guittare, of Cyther./ Fluttes./ Fluiten./ Petit Tambour./ Klyne Trom./ Tambour Royal/ Koninklyke Trom/ Tambour./ Trom.
opschrift (in de marge onderaan): J. v. Schley direx./ INSTRUMENS MUSICAUX de la CÔTE D'OR./ SPEELTUIGEN van de GOUDKUST.
Dimensie
geheel, hoogte: 263 mm
geheel, breedte: 194 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
ets
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO1400.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

Objecten van de kust van Guinée

Vervaardiger

Jacob van der Schley (prentmaker)

Periode en datering

18de eeuw
(circa 1747 - circa 1780)