Sluiten

Kruisafneming

Vervaardiger

Antonie (II) Wierix (prentmaker), Antonie (II) Wierix (uitgever), Gerard de Jode (uitgever), naar Maerten de Vos (ontwerper)

Periode en datering

16de eeuw
(circa 1585)

Het lichaam van Christus wordt van het kruis gehaald door Nikodemus en Josef van Arimatea. Maria Magdalena knielt bij Christus' voeten. Maria zit ineengezakt op de grond. Ze wordt ondersteund door Johannes.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (in de marge onderaan): Solvitur è ligno Domini venerabile corpus/ Animumque novo conditur in tumulo. / Virgo Dei genitrix animo transfica dolore / Nati deplorat funera sacra sui.
opschrift (in de voorstelling): 19
Dimensie
geheel, hoogte: 204 mm
geheel, breedte: 126 mm
geheel, hoogte: 217 mm
geheel, breedte: 139 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO1276.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Gerelateerde items uit onze collectie