Sluiten

De triomf van Caesar

Vervaardiger

Robert van Audenaerde (prentmaker), Domenico De' Rossi (uitgever), naar een schilderij van Andrea Mantegna (schilder), Antonio Barbey (lettersnijder)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1692)

Titelblad van een reeks van negen prenten naar Andrea Mantegna's 'Triomf van Caesar'. De aparte delen van de reeks kunnen naast elkaar gelegd worden om een doorlopend geheel te vormen. De reeks beeldt een lange triomftocht af. In het midden van de voorstelling zit de godin Minerva op een troon. Links van haar wordt een medaillon met een portret van Caesar in profiel, omhoog gehouden door drie putti. Links van Minerva zweeft een jonge engel met een trompet. Op de achtergrond zijn gebouwen van een stad te zien. De troon van Minerva rust op een cartouche met de titel van de reeks. De cartouche is gedecoreerd met een lauwerkrans. Links ernaast ligt een kroon, waarop een draakje zit; rechts ervan ligt een harnas. Het onderste deel van de prent bestaat uit een plint met tekst in het Latijn, waarin in boek wordt opgedragen aan kardinaal Bandino Panciati, paus Alexander VIII en paus Innocentius XIII.

Details

Onderwerp
Opschriften
opschrift (in het medaillon): CIVILIVS CAESAR
opschrift (in de cartouche onderaan): C.IULII CÆSARIS DICTATORIS / TRIVMPHI / De Gallia, Aegypto, Ponto, Africa, Hispania, quinqies eodem / mense triumphantis; omnium, qui unquam fuere, Ducum, Regum, / Bellica uirtute præstantissimi / Ab Andrea Mantinea eximio, atque insigni Pictore Mantuæ in / Ducali Aula Coloribus expressi / Aencis Typis Dominici de Rubeis, Io: Jacobi de Rubei hæredis / Romæ ad Aedem S.tæ Mariæ de Pace cum / Privil. Sum. Pont. et superior. Licentia / Anno MDC.XCII.
opschrift (onder de voorstelling, in het kader): EMINENTIS. AC REV. PRINCIPI BANDINO CARD. PANCIATICO / Triumphalem hanc C. Julij Caesaris pompam, meis è Typis prodeuntem nominis / Eminentis e. Princeps. Etenim si ille, in euertenda Republica ætatem in sumpsit, Tu, / qua Cameræ Apostolicæ Auditoris uices sustinens, qua Congreg: Episcopor. et Re- / Inquisitionis Consultor, et uno, eodemq: tempore Archihospitales S. Spus Su: / Te uno, acumen, zelus; integritas, et prudentia sedem fixisse uiderentur; unde / addita pro coronide purpura, si non Dictatoris perpetui, Datarij saltem, ( / damodo inTe perenasti. Tibi itaq: tanquam Patrono a virtute, ni uerius a natura inclito, munus. / ALEXANDRI VIII. ET INNOCENTII XII. PRO DATARIO. / Tui claritate, ac purpuræ tuæ splendore, non fucata antithesi, illustrare curaui, / in illa componenda, fotus ab ineunte ætate, fuisti. Quadraginta fere per annos, / gularium, nec non Status eorundem, ac Visitationis Apostolicæ a Secretis, qua SSmæ. / premus Oeconomus, sic in uno quoq: sic in omnib. munerib uersatus, ut in / tot de re ciulli quot ille de re bellica reportasse triumphos es uisus. Quibus demum, / Quod hucusq. inauditum) duor. sibi succedentium Summor. Pontificum munus quo:/ culum hoc qualecumq. offert, dicat, sacratq. tuus. / Hummilimus, Obsequentissumus, et divinctis simus famulus / Domenicus de Rubeis.
opschrift (onder de voorstelling, in het kader): R.V. Audenaerde Gand. Invent et Sculp. /-/ Ant Barbey scrip.
Dimensie
geheel, hoogte: 437 mm
geheel, breedte: 420 mm
geheel, hoogte: 428 mm
geheel, breedte: 410 mm

Identificatie

Huidige locatie
Verzameling
Categorie
Objectnaam
Materialen
Inventarisnummer
2014.GRO0307.III

Linked open data

Permalink
IIIF manifest
Copyright
Musea Brugge engageert zich om gegevens als bruikbare open data ter beschikking te stellen. Afbeeldingen van kunstwerken die niet onder auteursrechtbeperkingen vallen, zijn daartoe gepubliceerd onder de Creative Commons Zero licentie. Deze mogen vrij worden gebruikt.

Verwante items

De triomf van Caesar

Vervaardiger

Robert van Audenaerde (prentmaker), Domenico De' Rossi (uitgever), naar een schilderij van Andrea Mantegna (schilder)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1692)
De triomf van Caesar

Vervaardiger

Robert van Audenaerde (prentmaker), Domenico De' Rossi (uitgever), naar een schilderij van Andrea Mantegna (schilder)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1692)
De triomf van Caesar

Vervaardiger

Robert van Audenaerde (prentmaker), Domenico De' Rossi (uitgever), naar een schilderij van Andrea Mantegna (schilder)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1692)
De triomf van Caesar

Vervaardiger

Robert van Audenaerde (prentmaker), Domenico De' Rossi (uitgever), naar een schilderij van Andrea Mantegna (schilder)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1692)
De triomf van Caesar

Vervaardiger

Robert van Audenaerde (prentmaker), Domenico De' Rossi (uitgever), naar een schilderij van Andrea Mantegna (schilder)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1692)
De triomf van Caesar

Vervaardiger

Robert van Audenaerde (prentmaker), Domenico De' Rossi (uitgever), naar een schilderij van Andrea Mantegna (schilder)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1692)
De triomf van Caesar

Vervaardiger

Robert van Audenaerde (prentmaker), Domenico De' Rossi (uitgever), naar een schilderij van Andrea Mantegna (schilder)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1692)
De triomf van Caesar

Vervaardiger

Robert van Audenaerde (prentmaker), Domenico De' Rossi (uitgever), naar een schilderij van Andrea Mantegna (schilder)

Periode en datering

17de eeuw
(circa 1692)

Gerelateerde items uit onze collectie